Prawo rodzinne i opiekuńcze

Decydując się na zakończenie małżeństwa chcielibyśmy mieć postepowanie procesowe jak najszybciej za sobą. Tymczasem batalie sądowe mogą się toczyć latami. Ile trwa rozwód? Od czego to zależy? Najszybszym sposobem na zakończenie małżeństwa jest rozwód bez orzekania o winie. W tym przypadku sąd nie orzeka o winie...

Przeprowadzenie podziału majątku podczas sprawy rozwodowej jest teoretycznie możliwe. W tym celu należy dołączyć do pozwu rozwodowego stosowny wniosek. W praktyce bardzo często okazuje się, że podział majątku wymaga odrębnego postępowania. Wynika to przede wszystkim z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym sąd...

Rozwód na ogół wiąże się z koniecznością przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w tracie sprawy rozwodowej, przy czym nie jest to obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego. Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej jest przeprowadzany na wniosek małżonków. Jeśli z jakiś względów małżonkowie...

W sytuacji, w której nie widzimy szans na naprawę relacji ze współmałżonkiem/współmałżonką jedynym rozwiązaniem może okazać się rozwód. Rozwód może przyjąć postać długiej batalii sądowej, ale nie musi. Dużo zależy od tego, jak zostanie sformułowany pozew rozwodowy. Decyzja zapadła? Chcesz przygotować pozew rozwodowy, ale w taki...

Decydując się na uchylenie wspólnoty małżeńskiej w postaci separacji małżonkowie często zastanawiają się, czy w separacji można podzielić majątek. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. W separacji można podzielić majątek. Przeprowadzenie podziału majątku przy separacji wymaga złożenia wniosku. Wniosek można zawrzeć w pozwie o separację...

Ustalenie praw do dziecka określane także mianem władzy rodzicielskiej następuje z reguły po rozpadzie związku małżeńskiego lub konkubinatu. Warto bowiem pamiętać o tym, że na mocy obowiązującego prawa rodzice mogą w równej mierze sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, niezależnie od tego, czy prawnie byli małżeństwem,...

Jeżeli dług zaciąga współmałżonek bez zgody drugiego, nie zawsze będziemy ponosili odpowiedzialność majątkową, nawet jeśli pozostajemy we wspólności ustawowej.Jeżeli dług został zaciągnięty bez naszej wiedzy, to nie będziemy ponosić odpowiedzialności własnym majątkiem ani tez majątkiem wspólnym. Oznacza to w praktyce, tyle, że współmałżonek odpowiada za...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów