Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Jeżeli dług zaciąga współmałżonek bez zgody drugiego, nie zawsze będziemy ponosili odpowiedzialność majątkową, nawet jeśli pozostajemy we wspólności ustawowej.

Jeżeli dług został zaciągnięty bez naszej wiedzy, to nie będziemy ponosić odpowiedzialności własnym majątkiem ani tez majątkiem wspólnym. Oznacza to w praktyce, tyle, że współmałżonek odpowiada za długi własnym majątkiem – wpływami z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, natomiast majątek wspólny współmałżonków, jeśli nie wyrazimy na to zgody nie może być użyty do spłaty zadłużenia.

Takie rozwiązanie przyjął ustawodawca w art. 787 KPC, a nowelizacja krio z 17.06.2004 r. w art.41 par. 1 i par. 2 spowodowała, że wierzyciel musi wykazać, że na zawarcie umowy kredytowej wyraził zgodę współmałżonek.

Problem windykacji długów zaciągniętych przez współmałżonka dotyczy zobowiązań zaciągniętych po 2005 r.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel 664-002-412.

Adwokat Eliza Dąbrowska