Rozwody i alimenty

Decydując się na zakończenie małżeństwa chcielibyśmy mieć postepowanie procesowe jak najszybciej za sobą. Tymczasem batalie sądowe mogą się toczyć latami. Ile trwa rozwód? Od czego to zależy? Najszybszym sposobem na zakończenie małżeństwa jest rozwód bez orzekania o winie. W tym przypadku sąd nie orzeka o winie...

Przeprowadzenie podziału majątku podczas sprawy rozwodowej jest teoretycznie możliwe. W tym celu należy dołączyć do pozwu rozwodowego stosowny wniosek. W praktyce bardzo często okazuje się, że podział majątku wymaga odrębnego postępowania. Wynika to przede wszystkim z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym sąd...

Rozwód na ogół wiąże się z koniecznością przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w tracie sprawy rozwodowej, przy czym nie jest to obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego. Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej jest przeprowadzany na wniosek małżonków. Jeśli z jakiś względów małżonkowie...

Decydując się na uchylenie wspólnoty małżeńskiej w postaci separacji małżonkowie często zastanawiają się, czy w separacji można podzielić majątek. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. W separacji można podzielić majątek. Przeprowadzenie podziału majątku przy separacji wymaga złożenia wniosku. Wniosek można zawrzeć w pozwie o separację...

Rozwody można podzielić na dwa typy: rozwód bez orzekania o winie – tak zwany rozwód za porozumieniem stron, który oznacza zrzeczenie się praw roszczeniowych do drugiej osoby, rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego małżonka lub z winy obojga małżonków. Orzekając rozwód,...

Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą zawarcia związku z mocy samego prawa. Taki stan rzeczy może być jednak zmieniony poprzez zawarcie stosownej umowy (popularnie określanej mianem intercyzy), która wprowadza między małżonkami inne zasady ustroju majątkowego niż przewidziane ustawą.Zgodnie z przepisami intercyza może być...

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać? Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu. Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega...

Kiedy zdrada nie skutkuje winą w rozwodzie? W prawie rodzinnym obowiązuje zasada wierności małżeńskiej. Jeżeli jeden z małżonków dopuszcza się zdrady małżeńskiej, to musi liczyć się z przegranym procesem w sprawie o rozwód. Nie zawsze Sąd może w takim przypadku orzec wyłączną winę za rozpad pożycia...

Rozwód powoduje, że małżeństwo przestaje istnieć. Separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, natomiast małżonkowie nie mogą zawrzeć w tym czasie nowego związku małżeńskiego.W praktyce, jeśli jeden z małżonków nie jest psychicznie gotowy na ostateczne rozwiązanie małżeństwa, a chce faktycznie rozstać się ze swoim małżonkiem, może skorzystać...

Alimentów można żądać nie tylko na potrzeby dziecka. Sąd może przyznać alimenty od wspólmażonka, gdyż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w małżeństwie obowiązuje zasada równej stopy życiowej, o czym stanowi art. 23 krio. Oznacza to, że oboje małżonkowie bez względu na faktyczne zarobki ( nawet...

Alimenty są świadczeniem wypłacanym przez jednego z byłych małżonków na rzecz małoletnich dzieci lub też drugiego małżonka, jeśli rozwód wypływa na znaczące pogorszenie statusu materialnego rodziny. To częste źródło sporów pomiędzy byłymi małżonkami. Sprawdź, jak napisać i jak złożyć pozew o alimenty. Kwestia alimentów jest poruszana...

Kancelaria Adwokaci Dąbrowscy Gliwice od lat specjalizuje się w prawie cywilnym pomagając swoim Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z podziałem majątku po rozwodzie. Sprawy o podział majątku nie należą do prostych, zwłaszcza kiedy Strony nie wykazują chęci porozumienia. Dlatego najczęściej niezbędna okazuje się pomoc adwokata,...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów