Rozwody i alimenty

Wniosek o podział majątku wspólnego Po orzeczeniu separacji strony mogą złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Wniosek taki można zamieścić w pozwie o separację. Taki wniosek może być przez Sąd rozpatrzony, jeżeli nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie. Co istotne, strony muszą być zgodne co do...

Rozwody można podzielić na dwa typy: rozwód bez orzekania o winie – tak zwany rozwód za porozumieniem stron, który oznacza zrzeczenie się praw roszczeniowych do drugiej osoby, rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego małżonka lub z winy obojga małżonków. Orzekając rozwód,...

Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą zawarcia związku z mocy samego prawa. Taki stan rzeczy może być jednak zmieniony poprzez zawarcie stosownej umowy (popularnie określanej mianem intercyzy), która wprowadza między małżonkami inne zasady ustroju majątkowego niż przewidziane ustawą.Zgodnie z przepisami intercyza może być...

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać? Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu. Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega...

Kiedy zdrada nie skutkuje winą w rozwodzie? W prawie rodzinnym obowiązuje zasada wierności małżeńskiej. Jeżeli jeden z małżonków dopuszcza się zdrady małżeńskiej, to musi liczyć się z przegranym procesem w sprawie o rozwód. Nie zawsze Sąd może w takim przypadku orzec wyłączną winę za rozpad pożycia...

Rozwód powoduje, że małżeństwo przestaje istnieć. Separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, natomiast małżonkowie nie mogą zawrzeć w tym czasie nowego związku małżeńskiego.W praktyce, jeśli jeden z małżonków nie jest psychicznie gotowy na ostateczne rozwiązanie małżeństwa, a chce faktycznie rozstać się ze swoim małżonkiem, może skorzystać...

Alimentów można żądać nie tylko na potrzeby dziecka. Sąd może przyznać alimenty od wspólmażonka, gdyż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w małżeństwie obowiązuje zasada równej stopy życiowej, o czym stanowi art. 23 krio. Oznacza to, że oboje małżonkowie bez względu na faktyczne zarobki ( nawet...

Alimenty są świadczeniem wypłacanym przez jednego z byłych małżonków na rzecz małoletnich dzieci lub też drugiego małżonka, jeśli rozwód wypływa na znaczące pogorszenie statusu materialnego rodziny. To częste źródło sporów pomiędzy byłymi małżonkami. Sprawdź, jak napisać i jak złożyć pozew o alimenty. Kwestia alimentów jest poruszana...

Kancelaria Adwokaci Dąbrowscy Gliwice od lat specjalizuje się w prawie cywilnym pomagając swoim Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z podziałem majątku po rozwodzie. Sprawy o podział majątku nie należą do prostych, zwłaszcza kiedy Strony nie wykazują chęci porozumienia. Dlatego najczęściej niezbędna okazuje się pomoc adwokata,...

Kiedy możliwy jest rozwód w Polsce?Jeżeli mieszkasz na stałe za granicą a chcesz przeprowadzić rozwód w Polsce to jest to możliwe pod pewnymi warunkami.Możesz złożyć pozew o rozwód (separację) przed sądem w Polsce, jeżeli masz polskie obywatelstwo.Problem pojawia się jak ustalić właściwość miejscową sądu, czyli...

Jeżeli dług zaciąga współmałżonek bez zgody drugiego, nie zawsze będziemy ponosili odpowiedzialność majątkową, nawet jeśli pozostajemy we wspólności ustawowej. Jeżeli dług został zaciągnięty bez naszej wiedzy, to nie będziemy ponosić odpowiedzialności własnym majątkiem ani tez majątkiem wspólnym. Oznacza to w praktyce, tyle, że współmałżonek odpowiada za...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów