Dział spadku

Po śmierci spadkodawcy majątek spadkowy stanowi jedną całość, przez co zarząd tym majątkiem podlega pewnym ograniczeniom, np. w zakresie sprzedaży lub sprawowania nad nim bieżącej pieczy. Ponadto uregulowana sprawa spadkowa nierzadko powoduje korzyści dla właściciela, który mógłby uzyskać dotacje w ramach programów rządowych lub unijnych.

Zdarza się też, że pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody co do podziału masy spadkowej lub jej wartości. Mogą być też sytuację, gdy część spadkobierców nie interesuje się przedmiotami wchodzącymi w skład spadku lub nie poczuwa się do odpowiedzialności ponoszenia ciężarów podatkowych.

Wówczas koniecznym krokiem jest przeprowadzenie postępowania spadkowego przez sądem rejonowym.

Podjęcie decyzji o uregulowaniu spraw spadkowych po zmarłym jest też podyktowana potrzebą zadbania o interesy przyszłych spadkobierców, celem uniknięcia niekorzystnych dla nich sytuacji w przyszłości.

Warto zauważyć, że żaden przepis prawa nie nakłada na współspadkobierców obowiązku ani nie zakreśla terminu, w którym należy przeprowadzić dział spadku.

Natomiast warto pamiętać, że upływ czasu może powodować nie tylko niszczenie składników majątkowych, utratę ich wartości, ale też może utrudnić sprawne skompletowanie potrzebnych dokumentów i znaczne wydłużenie sprawy sądowej.

Z całą pewnością nie warto spraw spadkowych odkładać na kolejne pokolenia, a zwłaszcza, jeżeli spadkobiercy mieszkają za granicą lub w znacznych odległościach od siebie a kontakt bywa między nimi utrudniony.

Warto powierzyć sprawy o dokonanie działu spadku w profesjonalne ręce, co może się przyczynić do sprawnego zakończenia postępowania działowego.

witamy w naszej kancelarii

Skontaktuj się z nami