Dział spadku

Instytucja zachowku znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których z różnych względów spadkobierca pomija swoich bliskich w testamencie i decyduje się powierzyć cały spadek komuś spoza rodziny, tylko jednemu członkowi rodziny, lub gdy jeszcze za życia przekazuje komuś wszelkie wartościowe nieruchomości i rzeczy w drodze darowizny....

Prawo do dziedziczenia jest podstawowym prawem, które jest chronione również przepisami Konstytucji (art. 21 i 64), przy czym za prawo do dziedziczenia należy również uważać prawo do odrzucenia spadku.Czym jest spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Czy warto przyjąć taki spadek? Co jeśli spadkodawca pozostawił po sobie...

W spadku można otrzymać zarówno nieruchomość, jak i wierzycieli. W celu uniknięcia długów spadkowych należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Trzeba przy tym pamiętać, że takie oświadczenie może się okazać nieskuteczne. Kiedy oświadczenie o odrzuceniu spadku może być nieskuteczne? Jak uniknąć takiej sytuacji? Zgodnie z 1015...

Złożenie testamentu po śmierci testatora Przepisy prawa nie określają terminu w jakim należy złożyć testament w sądzie spadku, natomiast obowiązek taki powstaje z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora i dotyczy wszystkich testamentów, nawet tych nieważnych, czy też odwołanych. Przepis art. 646 kpc, który stanowi, że...

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem.Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniegoCo ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla...

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać? Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu. Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega...

Żądanie zachowku jest ograniczone w czasie i trzeba to zrobić w ciągu:5 lat od ogłoszenia testamentu,5 lat od otwarcia spadku w przypadku roszczenia o uzupełnienie zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny.Po tym terminie roszczenie przedawnia się, a uprawniony skutecznie nie może dochodzić swojego roszczenia,...

Dział spadku jest kolejnym etapem po stwierdzeniu nabycia spadku bądź na drodze sądowej bądź przed notariuszem. Spadkobiercy decydują na tym etapie, który z przedmiotów należących do spadku stanie się ich własnością.Są trzy sposoby dokonania działu spadku: podział fizyczny, przyznanie całości spadku jednemu ze spadkobierców z...

Zachowek to kwota pieniężna, która może przysługiwać spadkobiercom ustawowym, jeśli zostaną oni pominięci w testamencie spadkodawcy. Z kolei zasiedzenie pozwala na zdobycie praw własności nieruchomości w określonych warunkach. W jaki sposób łączą się te dwa pojęcia? Czy zasiedzenie nieruchomości wchodzącej w skład spadku wpływa w...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów