Prawo karne

Zatrzymanie z reguły ma charakter nagły i niespodziewany, dlatego podejrzany nie ma szansy na przygotowanie się do przesłuchania. Często jest od razu skierowany do dyspozycji prokuratora lub policji, a prowadzone czynności mogą wpłynąć negatywnie na sytuację zatrzymanego. Aresztowanie i pierwsze przesłuchanie mogą przesądzać o dalszych...

Kolizje drogowe są codziennością, każdy uczestnik ruchu ponosi ryzyko, że weźmie w takim zdarzeniu udział. Jeżeli w skutek kolizji któryś z uczestników odniósł obrażenia, a sprawca kwestionuje swoją odpowiedzialność sprawa musi trafić do sądu, który w zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej będzie prowadził sprawę w...

Postępowanie karne składa się z dwóch etapów: postępowania przygotowawczego prowadzony przez prokuraturę lub policję postępowania sądowego prowadzonego przez sąd Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. Podejrzanym staje się osoba z chwilą, gdy policja lub prokurator przesłucha ( nie zawsze – może to...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów