Podział majątku

O separacji mówimy wówczas, gdy następuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z poglądem orzecznictwa separacja to „zaprzeczenie istnienia w małżeństwie tych wszystkich cech, które charakteryzują wspólne pożycie, a w szczególności łączności duchowej, fizycznej i gospodarczej”.Separacja przyjmuje dwie formy – separacji faktycznej i separacji prawnej. Separacja...

Intercyza to narzędzie, po które coraz częściej sięgają zarówno przyszli jak i obecni współmałżonkowie. Podpisanie intercyzy niesie za sobą wiele korzyści. Umowa stanowi doskonałe zabezpieczenie przez zadłużeniem jednego z majątków, a także nieprzyjemną walką o majątek w przypadku rozwodu.Planując sporządzenie intercyzy warto się dowiedzieć co...

Koszty sądowe stanowią, obok wydatków stron postępowania, część kosztów procesowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują one opłaty sądowe i wydatki. Opłaty stanowią ekwiwalent za „usługę” udzieloną przez państwo o charakterze publicznym. Na kim spoczywa obowiązek poniesienia kosztów sądowych przy podziale majątku? Odpowiedź na to pytanie nie...

Podział majątku polega na wyjściu ze współwłasności, która powstała w wyniku zawarcia związku małżeńskiego i nabywania przez małżonków różnych rzeczy i praw wspólnie. Podział majątku wspólnego można przeprowadzić polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem lub sądownie. Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?Zanim...

Przeprowadzenie podziału majątku podczas sprawy rozwodowej jest teoretycznie możliwe. W tym celu należy dołączyć do pozwu rozwodowego stosowny wniosek. W praktyce bardzo często okazuje się, że podział majątku wymaga odrębnego postępowania. Wynika to przede wszystkim z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym sąd...

Rozwód na ogół wiąże się z koniecznością przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w tracie sprawy rozwodowej, przy czym nie jest to obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego. Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej jest przeprowadzany na wniosek małżonków. Jeśli z jakiś względów małżonkowie...

Decydując się na uchylenie wspólnoty małżeńskiej w postaci separacji małżonkowie często zastanawiają się, czy w separacji można podzielić majątek. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. W separacji można podzielić majątek. Przeprowadzenie podziału majątku przy separacji wymaga złożenia wniosku. Wniosek można zawrzeć w pozwie o separację...

Czym jest majątek dorobkowy? Majątek dorobkowy, zgodnie  z art. 31 § 1 KRiO stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny) do momentu ustania wspólności majątkowej mocą albo umowy majątkowej albo prawomocnego wyroku rozwodowego. Udziały małżonków w...

Podział majątku po śmierci męża jest sprawą z zakresu prawa spadkowego, może dotyczyć także sytuacji, gdy umiera jeden lub oboje małżonków.Podstawowa różnica z sytuacją, gdy oboje małżonkowie żyją, jest taka, że w miejsce zmarłego małżonka wchodzą jego spadkobiercy, czyli: żona, dzieci zmarłego, a niekiedy nawet...

Kredyt hipoteczny a rozwódW tym artykule zajmę się sytuacją, gdy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zaciągają kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub wspólnego domu i po rozwodzie, ale w trakcie sprawy o podział majątku dorobkowego jedna ze stron sama spłaca kredyt do banku, a druga...

Złożenie testamentu po śmierci testatora Przepisy prawa nie określają terminu w jakim należy złożyć testament w sądzie spadku, natomiast obowiązek taki powstaje z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora i dotyczy wszystkich testamentów, nawet tych nieważnych, czy też odwołanych. Przepis art. 646 kpc, który stanowi, że...

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem.Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniegoCo ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów