Upadłość konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu upadłościowego, czyli sądu rejonowego – sądu gospodarczego. Sprawy w zakresie upadłości konsumenckiej rozpoznają Sądy Rejonowy Wydziały Gospodarcze ds. Upadłościowych i Naprawczych, właściwe dla miejsca zamieszkania dłużnika.Jak składa się wniosek o ogłoszenie upadłości?Wniosek o ogłoszenie upadłości składa...

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zostało powołane przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych kredytobiorców zawierających ich pełną historię długów wraz z terminami spłat dostarczaną przez banki, SKOK-i oraz inne podmioty finansowe.Dane te są udostępniane...

Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w dwóch przypadkach: Pierwszy warunek dotyczy sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny, co oznacza, że od co najmniej trzech miesięcy nie ma możliwości regulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Drugim warunek jest nieprowadzenie działalności gospodarczej a dłużnikiem jest osoba fizyczna (nie...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów