Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?

W sytuacji, w której nie widzimy szans na naprawę relacji ze współmałżonkiem/współmałżonką jedynym rozwiązaniem może okazać się rozwód. Rozwód może przyjąć postać długiej batalii sądowej, ale nie musi. Dużo zależy od tego, jak zostanie sformułowany pozew rozwodowy.

Decyzja zapadła? Chcesz przygotować pozew rozwodowy, ale w taki sposób żeby sąd rozwiązał małżeństwo bez zbędnych pytań i wątpliwości? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące przygotowania i złożenia pozwu o rozwód.

O czym pamiętać pisząc pozew o rozwód?

Pierwszym warunkiem orzeczenia rozwodu i rozwiązania małżeństwa jest ustalenie przez sąd, że doszło do rozkładu pożycia. Co to oznacza? Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że:

  • nie łączą was żadne uczucia,
  • nie dzielicie wspólnej sypialni,
  • nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego.

Sąd bierze również pod uwagę możliwość, że stan ten ulegnie zmianie. Jeśli nie ma na to żadnych szans, świadczy to o trwałym rozkładzie pożycia małżonków.

Jeśli treść pozwu rozwodowego lub Twoje zachowanie na sali rozpraw będzie wskazywało na to, że masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego, znacznie przedłużysz procedurę sądową. Przed orzeczeniem rozwodu i rozwiązaniem małżeństwa sąd może:

  • zarządzić mediacje,
  • zawiesić postępowanie,
  • odroczyć rozprawę na kolejnych kilka miesięcy.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Sąd może oddalić pozew o rozwód jeśli uzna, że orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jednak jest to praktyka na tyle rzadka, iż większość prawników specjalizujących się w sprawach rozwodowych nie ma z nią styczności przez cały okres trwania swojej kariery.

Rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez?

Przygotowując się do złożenia pozwu rozwodowego warto odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie: Czy chcemy wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie? W praktyce rozwód z orzeczeniem o winie ma sens tylko w jednym przypadku, kiedy ze względu na istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonek, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa będzie wnioskować o alimenty. Jeśli nie planujemy podjęcia tego kroku, warto zrezygnować z orzeczenia o winie na rzecz szybszego i mniej stresującego rozwodu bez orzeczenia o winie.

Rozwód bez orzeczenia o winie jest możliwy tylko na zgodne żądanie obu małżonków. Nie można go przeprowadzić bez zgody drugiego małżonka.

Przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego
Złożenie pozwu rozwodowego w zasadzie niczym nie różni się od złożenia każdego innego pozwu czy wniosku w ramach postępowania sądowego. Pozew powinien być wydrukowany w trzech egzemplarzach, a dołączone dokumenty skopiowane tak, aby dysponować trzema kompletnymi zestawami.

Jeden egzemplarz pozwu rozwodowego wraz z załącznikami jest przeznaczony dla sędziego. Drugi zestaw dokumentów sąd wysyła stronie pozwanej. Trzeci należy zachować dla siebie, aby w razie potrzeby móc się nim posługiwać podczas trwania rozprawy.

Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym w dwóch egzemplarzach.