Prawo spadkowe

xsprawyspadkowe.jpg.pagespeed.ic.SeZwKCf1KR

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe to jedna z naszych specjalności. Kancelaria Adwokaci Dąbrowscy Gliwice od lat z sukcesami obsługuje sprawy spadkowe. Naszym Klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie:

  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • odrzucenia spadku,
  • działu spadku,
  • sprawach o zachowek.

Obsługa spraw spadkowych obejmuje również profesjonalne usługi doradcze. Działając w jak najlepszym interesie Naszych Klientów doradzamy jak uniknąć przejęcia zobowiązań z tytułu długów spadkowych. Pozostajemy do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach regulowanych przez prawo spadkowe. Działamy na terenie miast Gliwice i Wrocław. Każdy współpracujący z nami adwokat to specjalista z bogatym doświadczeniem praktycznym, co przekłada się na najwyższą jakość świadczonych usług.

Kilka słów na temat sposobów nabywania spadku oraz unikania długów spadkowych.

Nabycie spadku poprzez dział spadku lub zasiedzenie

Dział spadku to kolejny krok, aby „rozdzielić” pomiędzy spadkobierców należne im udziały w majątku spadkowym. Można go dokonać w drodze umowy – jeżeli jest zgodna wola współspadkobierców, albo przed sądem, jeżeli istnieje spór co do działu spadku. Dopiero po dokonaniu działu spadku określone przedmioty (ruchomości, nieruchomości) stają się własnością poszczególnych spadkobierców. Dział spadku umożliwia zarząd majątkiem spadkowym, np. poprzez jego przejęcie lub sprzedaż. Jest to istotne, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym, czy ruchomość np. samochód. Kolejnym rozwiązaniem obwarowanym jednak sposobem władztwa nad ruchomością lub nieruchomością i określonym terminem jest możliwość zasiedzenia w przypadku, gdyby dział spadku okazać się miał procesem długotrwałym lub ryzykownym z uwagi na długi spadkowe.

Do zasiedzenie własności nieruchomości niezbędny jest czas 30 lat, gdy posiadacz samoistny wie, że nie jest właścicielem, a dla ruchomości – 3 lata, nadto przy ruchomości posiadacz musi być w dobrej wierze, zła wiara uniemożliwia zasiedzenie. Ważną zasadę przy obliczaniu terminu zasiedzenia przewiduje art. 176 k.c., który stanowi, że obecny posiadacz nieruchomości lub ruchomości może doliczyć do czasu posiadania czas posiadania swego poprzednika. Skutkiem zasiedzenia jest nabycie prawa własności przez posiadacza, a utrata tego prawa przez właściciela. Do zasiedzenia wymagane jest sądowe stwierdzenie nabycia własności, które odbywa się w trybie nieprocesowym.

Co warto wiedzieć o zachowku, jak się bronić przed jego zapłatą?

Zachowek ma formę pieniężną, spadek zaś rzadko kiedy. Można dostać w spadku nieruchomość, ale może się okazać, że trzeba ją będzie sprzedać, aby spłacić uprawnionego do zachowku.

Komu zachowek przysługuje?

Podstawowa zasada jest taka, że przysługuje on dzieciom, wnukom, prawnukom, małżonkowi spadkodawcy oraz jego rodzicom. Zatem zachowek nie będzie przysługiwał osobom spoza tego kręgu, np. rodzeństwu rodziców lub ich dzieciom. Zachowek nie należy się teściowej, teściowi, synowej i zięciowi. Zachowku nie otrzyma osoba wydziedziczona przez spadkodawcę w testamencie, z którego zwykle wynikają przyczyny wydziedziczenia. Są to: złe postępowanie względem spadkodawcy, dopuszczanie się względem spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności albo obrazy czci, uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Zachowku nie otrzyma osoba, która zrzekła się dziedziczenia lub osoba, która odrzuciła spadek. Pozbawiony prawa do zachowku może być małżonek, z którym w chwili śmierci spadkodawca był w separacji.

Adwokat: Sprawy spadkowe – Gliwice i Wrocław

Nasza Kancelaria działa w dwóch lokalizacjach – Gliwice i Wrocław. Specjalnością Kancelarii Adwokackiej Dąbrowscy Wrocław jest prawo spadkowe. Klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie wszelkich kwestii związanych ze spadkiem, jego nabyciem lub odrzuceniem, a także kwestii związanych z zachowkiem. Nasz Adwokat może m.in. doradzić co zrobić, aby uniknąć konieczności zapłaty zachowku.
W zależności od indywidualnych potrzeb Adwokat może zapewnić pomoc doradczą lub kompleksową obsługę Państwa sprawy. W ten sposób dostosowujmy świadczone usługi do rzeczywistych potrzeb Naszych Klientów oraz zgłaszanych przez nich problemów w zakresie prawa spadkowego.

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi naszymi usługami w zakresie: podział majątkuzachowek, podział spadku. Adwokat Wrocław posiada bogate doświadczenie w obsłudze spraw spadkowych o różnym stopniu złożoności i skomplikowania. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi usługami, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Obsługę spraw spadkowych  kierujemy do Klientów z terenu miast Gliwice i Wrocław.

witamy w naszej kancelarii

Skontaktuj się z nami