Odszkodowania

image0021

Odszkodowania

Najczęściej występującymi sprawami, z którymi każdy może się spotkać są sprawy o odszkodowanie. Wielokrotnie zdarza się, że osoba poszkodowana nie zdaje sobie sprawy z tego, że może dochodzić odszkodowania lub jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia.

Dochodzenie odszkodowań – komu pomagamy?

Kancelaria pomaga Klientom uzyskać odszkodowanie zarówno od ubezpieczyciela prywatnego przykładowo takim jak: PZU, HESTIA, WARTA, ALLIANZ w przypadku wykupionej polisy, jak i od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy od szpitala, gdzie miał miejsce błąd medyczny.

Należy pamiętać, że posiadanie polisy ubezpieczeniowej nie jest koniecznym warunkiem wypłacenia odszkodowania w przypadku poniesienia uszczerbku na majątku, zdrowiu lub jakiejkolwiek innej straty.

Odszkodowania z tytułu stosunku pracy, błędów lekarskich

Kancelaria współpracuje z radcą prawnym Marcinem Zapolskim skutecznie prowadząc sprawy związane z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu stosunku pracy, oferując reprezentację zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, prowadzi też sprawy odszkodowawcze dotyczące błędów w sztuce lekarskiej.

Inne roszczenia odszkodowawcze

Zajmujemy się również sprawami odszkodowawczymi z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań oraz roszczeniami związanymi z popełnieniem czynu niedozwolonego np. uszkodzeniem cudzej rzeczy, spowodowaniem wypadku, odpowiedzialnością za posiadane zwierzę itp.


W zakresie odszkodowań Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, praktykami zawodu – z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi, orzecznikami czy z lekarzami, korzystając z ich specjalistycznej wiedzy i rozległego doświadczenia zawodowego. Pozwala to proponować naszym Klientom skuteczne i realne rozwiązania nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach.

 

Wybierz artykuł, aby dowiedzieć się więcej

witamy w naszej kancelarii

Skontaktuj się z nami

W przypadku wystąpienia zdarzenia, którego rezultatem jest uszczerbek na zdrowiu, należy się odszkodowanie, które stanowi rekompensatę za straty. Odszkodowania pełnią funkcję zadośćuczynienia, a o ich wypłatę można ubiegać się od osoby fizycznej, prawnej lub Skarbu Państwa. W zależności od typu wypadku oraz wyrządzonej szkody odszkodowanie może być wypłacone w różnej wysokości, a o ustanowionej kwocie decyduje sąd.

Odszkodowania – Adwokat Gliwice

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, oferując kompleksową pomoc prawną w tym zakresie. Swoją działalnością obejmujemy tereny miasta Gliwice, świadcząc usługi prawne związane także z innymi gałęziami prawa takimi jak prawo rodzinne i opiekuńcze.

Odpowiedzialność za wypadek ponosi podmiot, który – w wyniku zaniedbania – przyczynił się do szkody na rzecz drugiego podmiotu. Odszkodowania i prowadzenie postępowań z tym związanych to skomplikowany proces, który składa się z kilku etapów. Nasza kancelaria posiada doświadczenie pozwalające na dochodzenie roszczeń finansowych na rzecz osób fizycznych i ich bliskich, które poniosły uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowania mogą ubiegać się osoby, które uległy wypadkowi:

  • komunikacyjnemu,
  • przy pracy,
  • w rolnictwie,
  • na chodniku,

a także poniosły szkodę majątkową lub stały się ofiarą błędu medycznego.

Odszkodowania oraz wszelkie sprawy z tym związane załatwiamy w sposób kompleksowy, aby nie obciążać klientów obowiązkami wynikającymi z prowadzonego postępowania. Nasza kancelaria dzięki posiadanemu doświadczeniu jest w stanie doprowadzić do końca nawet trudny proces, aby wypłacone odszkodowania były adekwatne do poniesionych strat. W ramach działalności zajmiemy się:

  • reprezentacją klienta przed firmą ubezpieczeniową,
  • prowadzeniem sprawy przed sądem,
  • kompletowaniem dokumentacji procesowej,
  • sporządzaniem opinii i zaświadczeń,
  • reprezentacją w mediacjach,
  • poradnictwem prawnym.

Staramy się wywalczyć jak najwyższą kwotę odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych, aby sprostała ona oczekiwaniom klientów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, wykazując się przy tym empatią należącą się osobom, które uległy wypadkowi lub doznały innego rodzaju krzywdy. W swojej pracy kierujemy się profesjonalizmem, rzetelnością i etyką zawodową, chroniąc przy tym interesy naszych klientów. Pomożemy przejść Państwu przez kolejne etapy zawiłego procesu o odszkodowania, przejmując na siebie wszystkie obowiązki związane z prowadzonym postępowaniem przed firmami ubezpieczeniowymi i sądami. Zapraszamy do współpracy.