Prawo gospodarcze / Obsługa prawna firm

Zdarza się sytuacja, w której przez komornika zostaje zajęty rachunek bankowy należący do dłużnika, na który spływają cyklicznie wynagrodzenia za pracę również małżonka dłużnika, albo z tego rachunku obsługiwany jest kredyt hipoteczny. Powoduje to duże utrudnienia związane z korzystaniem z rachunku bankowego. Wniosek o uchylenie postanowienia W...

W sytuacji, gdy dłużnikiem jest spółka z o.o., od której nie można wyegzekwować wierzytelności,  można pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu spółki. Wynika to z uregulowania art. 299 § 1 k.s.h.Pociągnięcie członków zarządu spółki do odpowiedzialności za zobowiązania spółki wymaga wytoczenia przeciwko nim odrębnego powództwa.Oczywiście wierzyciel...

Obsługa prawna firm - dlaczego jest ważna? Dobrze zaprojektowana i dobrze zarządzana firma powinna uwzględniać nie tylko aspekty biznesowe, ale także kwestie prawne. W przypadku firm, prawo reguluje wiele zagadnień istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak: umowy, odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy, odpowiedzialność karna przedsiębiorcy,...

Oznaczenie przedsiębiorcy prowadzącego  działalność gospodarczą, poprawne określenie firmy przedsiębiorcy W tym wpisie zajmę się prawidłowym oznaczeniem przedsiębiorców, co jest ważne  przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych w sprawach między kontrahentami. Na potrzeby uzyskania nakazu zapłaty w sprawach o roszczenia pieniężne niezbędne jest spełnienie wymogów ogólnie dotyczących pism procesowych. Prawidłowe określenie...

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) wymaga przeprowadzenia kilku kroków, które są wymagane przez polskie prawo, w tym kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której funkcjonowanie opiera się o czynnik kapitałowy, a nie osobowy. Oto kroki, które trzeba podjąć, aby...

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców i instytucji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria świadczy pomoc prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Kancelaria prowadzi sprawy wspólnot mieszkaniowych, oferujemy usługi związane z zakładaniem wspólnot mieszkaniowych...

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces kilkuetapowy, czy skomplikowany, to zależy, kto go przeprowadza.By założyć spółkę szybko i skutecznie warto powierzyć to zadanie profesjonaliście.Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. jest dość korzystne, chociażby dlatego, że minimalna...

Sprzedawca odpowiada za ujawnioną wadę fizyczną i prawną towaru w ramach rękojmi. Kupujący może żądać naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna. Wada jest istotna , kiedy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, celu, lub...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów