Prawo gospodarcze

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces kilkuetapowy, czy skomplikowany, to zależy, kto go przeprowadza. By założyć spółkę szybko i skutecznie warto powierzyć to zadanie profesjonaliście. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. jest dość korzystne, chociażby dlatego, że minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi obecnie 5.000...

Sprzedawca odpowiada za ujawnioną wadę fizyczną i prawną towaru w ramach rękojmi. Kupujący może żądać naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna. Wada jest istotna , kiedy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, celu, lub...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów