Prawo cywilne

O separacji mówimy wówczas, gdy następuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z poglądem orzecznictwa separacja to „zaprzeczenie istnienia w małżeństwie tych wszystkich cech, które charakteryzują wspólne pożycie, a w szczególności łączności duchowej, fizycznej i gospodarczej”.Separacja przyjmuje dwie formy – separacji faktycznej i separacji prawnej. Separacja...

Instytucja zachowku znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których z różnych względów spadkobierca pomija swoich bliskich w testamencie i decyduje się powierzyć cały spadek komuś spoza rodziny, tylko jednemu członkowi rodziny, lub gdy jeszcze za życia przekazuje komuś wszelkie wartościowe nieruchomości i rzeczy w drodze darowizny....

Intercyza to narzędzie, po które coraz częściej sięgają zarówno przyszli jak i obecni współmałżonkowie. Podpisanie intercyzy niesie za sobą wiele korzyści. Umowa stanowi doskonałe zabezpieczenie przez zadłużeniem jednego z majątków, a także nieprzyjemną walką o majątek w przypadku rozwodu.Planując sporządzenie intercyzy warto się dowiedzieć co...

Koszty sądowe stanowią, obok wydatków stron postępowania, część kosztów procesowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują one opłaty sądowe i wydatki. Opłaty stanowią ekwiwalent za „usługę” udzieloną przez państwo o charakterze publicznym. Na kim spoczywa obowiązek poniesienia kosztów sądowych przy podziale majątku? Odpowiedź na to pytanie nie...

Podział majątku polega na wyjściu ze współwłasności, która powstała w wyniku zawarcia związku małżeńskiego i nabywania przez małżonków różnych rzeczy i praw wspólnie. Podział majątku wspólnego można przeprowadzić polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem lub sądownie. Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?Zanim...

Czym jest majątek dorobkowy? Majątek dorobkowy, zgodnie  z art. 31 § 1 KRiO stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny) do momentu ustania wspólności majątkowej mocą albo umowy majątkowej albo prawomocnego wyroku rozwodowego. Udziały małżonków w...

Podział majątku po śmierci męża jest sprawą z zakresu prawa spadkowego, może dotyczyć także sytuacji, gdy umiera jeden lub oboje małżonków.Podstawowa różnica z sytuacją, gdy oboje małżonkowie żyją, jest taka, że w miejsce zmarłego małżonka wchodzą jego spadkobiercy, czyli: żona, dzieci zmarłego, a niekiedy nawet...

Kredyt hipoteczny a rozwódW tym artykule zajmę się sytuacją, gdy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zaciągają kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub wspólnego domu i po rozwodzie, ale w trakcie sprawy o podział majątku dorobkowego jedna ze stron sama spłaca kredyt do banku, a druga...

W przypadku wystąpienia zdarzenia, którego rezultatem jest uszczerbek na zdrowiu, należy się odszkodowanie, które stanowi rekompensatę za straty. Odszkodowania pełnią funkcję zadośćuczynienia, a o ich wypłatę można ubiegać się od osoby fizycznej, prawnej lub Skarbu Państwa. W zależności od typu wypadku oraz wyrządzonej szkody odszkodowanie...

W Polsce jedynie w pierwszym półroczu 2017 r. doszło do ponad 14 tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których zginęło 1130 osób, a rannych zostało ponad 17 tysięcy uczestników tych zdarzeń. Każdy kto zostanie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do żądania naprawienia wynikłej z tego tytułu...

E-sąd powstał w 2010 roku, działa już więc 7 lat i z tego powodu można pokusić się o ocenę jego funkcjonowania. Od początku istnienia e-sąd cieszył się dużą popularnością. Tylko w pierwszym roku działalności wpłynęło do niego niemal 700 tysięcy spraw. E-sąd zajmuje się wyłącznie...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów