PRAWO SPADKOWE

Sprawy spadkowe

Kancelaria Adwokaci Dąbrowscy Gliwice od lat z sukcesami obsługuje sprawy spadkowe. Naszym Klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie:

sprawy spadkowe Gliwice
  1. stwierdzenia nabycia spadku,
  2. odrzucenia spadku,
  3. działu spadku,
  4. sprawach o zachowek.

Obsługa spraw spadkowych obejmuje również profesjonalne usługi doradcze. Działając w jak najlepszym interesie Naszych Klientów doradzamy jak uniknąć przejęcia zobowiązań z tytułu długów spadkowych.

Kilka słów na temat sposobów nabywania spadku oraz unikania długów spadkowych.

Nabycie spadku poprzez dział spadku lub zasiedzenie

Dział spadku to kolejny krok, aby „rozdzielić” pomiędzy spadkobierców należne im udziały w majątku spadkowym. Można go dokonać w drodze umowy – jeżeli jest zgodna wola współspadkobierców, albo przed sądem, jeżeli istnieje spór co do działu spadku. Dopiero po dokonaniu działu spadku określone przedmioty (ruchomości, nieruchomości) stają się własnością poszczególnych spadkobierców. Dział spadku umożliwia zarząd majątkiem spadkowym, np. poprzez jego przejęcie lub sprzedaż. Jest to istotne, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym, czy ruchomość np. samochód. Kolejnym rozwiązaniem obwarowanym jednak sposobem władztwa nad ruchomością lub nieruchomością i określonym terminem jest możliwość zasiedzenia w przypadku, gdyby dział spadku okazać się miał procesem długotrwałym lub ryzykownym z uwagi na długi spadkowe.

Do zasiedzenie własności nieruchomości niezbędny jest czas 30 lat, gdy posiadacz samoistny wie, że nie jest właścicielem, a dla ruchomości – 3 lata, nadto przy ruchomości posiadacz musi być w dobrej wierze, zła wiara uniemożliwia zasiedzenie. Ważną zasadę przy obliczaniu terminu zasiedzenia przewiduje art. 176 k.c., który stanowi, że obecny posiadacz nieruchomości lub ruchomości może doliczyć do czasu posiadania czas posiadania swego poprzednika. Skutkiem zasiedzenia jest nabycie prawa własności przez posiadacza, a utrata tego prawa przez właściciela. Do zasiedzenia wymagane jest sądowe stwierdzenie nabycia własności, które odbywa się w trybie nieprocesowym.

Co warto wiedzieć o zachowku, jak się bronić przed jego zapłatą?

Zachowek ma formę pieniężną, spadek zaś rzadko kiedy. Można dostać w spadku nieruchomość, ale może się okazać, że trzeba ją będzie sprzedać, aby spłacić uprawnionego do zachowku.

Komu zachowek przysługuje?

Podstawowa zasada jest taka, że przysługuje on dzieciom, wnukom, prawnukom, małżonkowi spadkodawcy oraz jego rodzicom. Zatem zachowek nie będzie przysługiwał osobom spoza tego kręgu, np. rodzeństwu rodziców lub ich dzieciom. Zachowek nie należy się teściowej, teściowi, synowej i zięciowi. Zachowku nie otrzyma osoba wydziedziczona przez spadkodawcę w testamencie, z którego zwykle wynikają przyczyny wydziedziczenia. Są to: złe postępowanie względem spadkodawcy, dopuszczanie się względem spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności albo obrazy czci, uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Zachowku nie otrzyma osoba, która zrzekła się dziedziczenia lub osoba, która odrzuciła spadek. Pozbawiony prawa do zachowku może być małżonek, z którym w chwili śmierci spadkodawca był w separacji.

Gliwice – sprawy spadkowe bezpłatnie

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób, które potrzebują pomocy doradczej w zakresie obsługi spraw spadkowych, a których – z różnych względów – na taką pomoc nie stać uruchomiliśmy obsługę PRO BONO. W ramach oferty bezpłatnie świadczymy pełnowartościowe usługi doradcze, w ramach których pomagamy rozwiązywać sprawy spadkowe o różnym stopniu złożoności.