Podział majątku spadkowego

Podział majątku spadkowego

Dział spadku jest kolejnym etapem po stwierdzeniu nabycia spadku bądź na drodze sądowej bądź przed notariuszem. Spadkobiercy decydują na tym etapie, który z przedmiotów należących do spadku stanie się ich własnością.

Są trzy sposoby dokonania działu spadku: podział fizyczny, przyznanie całości spadku jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych oraz  sprzedaż majątku spadkowego.

Podział fizyczny polega na tym, że każdy ze spadkobierców otrzymuje konkretny składnik majątku spadkowego, jeżeli w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, podział fizyczny musi być poprzedzony opinią biegłego, który oceni, czy podział fizyczny jest zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. W przypadku, gdy przedmiotem spadku jest nieruchomość zabudowana, podział nie zawsze jest możliwy, tak że w takiej sytuacji musi się wypowiedzieć biegły sądowy, jeżeli przy podziale fizycznym uzyskane przez spadkobierców przedmioty spadkowe nie odpowiadają w 100 % wartościom udziałów spadkowych, możliwe są dopłaty między spadkobiercami.

Możliwa jest sytuacja, że całość spadku przypadnie jednemu ze spadkobierców, wtedy pozostali podejmują decyzję, czy domagają się spłat. Jeżeli nie ma zgody co do wartości spadku, trzeba zasięgnąć opinii biegłego sądowego.

Sprzedaż może nastąpić na podstawie zgodnej decyzji wszystkich spadkobierców lub też w toku postępowania sądowego. To rozwiązanie (sprzedaż licytacyjna ) jest najmniej korzystna, ponieważ jest prowadzona przez komornika i może prowadzić do zmniejszenia ceny sprzedawanych przedmiotów.

Jeżeli sprawa jest już na etapie postępowania sądowego i sąd zmierza do sprzedaży spadku, to i tak spadkobiercy mogą podjąć decyzję o sprzedaży na wolnym rynku.

Podział spadku w sądzie

Kancelaria Adwokaci Dąbrowscy Gliwice specjalizuje się w zakresie prawa spadkowego, w tym oferujemy prowadzenie spraw spadkowych i profesjonalną pomoc prawną przy podziale spadku w sądzie. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie prowadzić sprawy naszych Klientów, w tym obejmujące podział spadku w sądzie i działać w jak najlepszym interesie Klientów, pozostając do dyspozycji we wszystkich kwestiach regulowanych przez prawo spadkowe.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi usługami w zakresie: prawo spadkowe, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, zachowek.