WIEDZA

Alimenty od współmałżonka

Alimentów można żądać nie tylko na potrzeby dziecka. Sąd może przyznać alimenty od wspólmażonka, gdyż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w małżeństwie obowiązuje zasada równej stopy życiowej, o czym stanowi art. 23 krio.

Oznacza to, że oboje małżonkowie bez względu na faktyczne zarobki ( nawet ich duże dysproporcje) lub w sytuacji gdy jeden z małżonków pracuje zawodowo i osiąga dochody a drugi małżonek nie pracuje i co za tym idzie w ogóle nie osiaga dochodów, to oboje musza żyć na tym samym poziomie. Jeśli postępowanie małżonka o lepszych dochodach jest niewłaściwe - nie dzieli sie on swoimi dochodami ze współmałzonkiem bądź ukrywa swoje dochody można żądać na drodze sądowej alimentów.

W tym celu należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego - pozew o alimenty podając kwotę potrzebną na uzasadnione potrzeby bytowe.

Małżonek może również złożyć do sądu pozew o rozwód lub separację, w którym określi żądanie alimentów. Zwykle żądając winy współmałżonka za rozpad pożycia małżeńskiego stron i określając w jaki sposob rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego równocześnie wnosimy żądanie przyznania alimentów. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego może żądać też alimentów, gdy znajduje sie w niedostatku, wówczas żąda się alimentów (dostarczania środków utrzymania) w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Reasumując, obowiązek alimentacyjny w sytuacji, gdy zakładamy sprawę o rozwód lub o separację, istnieje, gdy:

  • zapadł wyrok rozwodowy bez orzekania o winie,
  • alimentów dochodzi małżonek niewinny od wyłacznie winnego,
  • rozwód orzeczono z winy obu stron.
Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel 664-002-412.

Adwokat Eliza Dąbrowska