Rozwód a separacja

Rozwód a separacja

Rozwód powoduje, że małżeństwo przestaje istnieć. Separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, natomiast małżonkowie nie mogą zawrzeć w tym czasie nowego związku małżeńskiego.

W praktyce, jeśli jeden z małżonków nie jest psychicznie gotowy na ostateczne rozwiązanie małżeństwa, a chce faktycznie rozstać się ze swoim małżonkiem, może skorzystać z regulacji rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie separacji. Separacja może być rozwiązaniem tymczasowym, służącym pogodzeniu się małżonków.

Sąd orzeka separację, jeśli nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, czyli gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, gospodarcza ani fizyczna, ale rozpad ten nie jest trwały (tak jak przy rozwodzie – gdzie powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony), czyli jest możliwość ponownego „zejścia się” małżonków.

Orzekając separację tak jak orzekając rozwód sąd ustala:

  • kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego,
  • sposób wykonywana włądzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron,
  • wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonka lub na rzecz wspólnych dzieci małoletnich,
  • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

Można żądać zniesienia separacji na zgodne żądanie małżonków.

Koszty seperacji

Ile kosztuje separacja? Opłata sądowa od pozwu o separację jak i od pozwu o rozwód wynosi : 600 zł, jeżeli jednak separacja ma być orzeczona na zgodny wniosek małżonków opłata wyniesie tylko 100 zł.

Rozwód – polski kodeks rodzinny wymienia tzw. przesłanki pozytywne rozwodu: rozpad pożycia małżeńskiego musi być trwały i zupełny – czyli, gdy więź duchowa, gospodarcza i fizyczna jest zerwana w taki sposób, że powrót małżonków do wspólnego pożycia jest bezwzględnie wyłączona oraz przesłanki negatywne rozwodu – określające kiedy orzeczenie rozwodu jest jednak niedopuszczalne – gdy mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu uciepieć miałoby dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Te same przesłanki negatywne sąd bada przy orzeczeniu separacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi usługami w zakresie: zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, pozew o alimenty, odszkodowania, ustalenie praw rodzicielskich, pozew o separację.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel 664-002-412.

Adwokat Eliza Dąbrowska