Jak wziąć rozwód w Polsce mieszkając za granicą?

Jak wziąć rozwód w Polsce mieszkając za granicą?

Kiedy możliwy jest rozwód w Polsce?

Jeżeli mieszkasz na stałe za granicą a chcesz przeprowadzić rozwód w Polsce to jest to możliwe pod pewnymi warunkami.
Możesz złożyć pozew o rozwód (separację) przed sądem w Polsce, jeżeli masz polskie obywatelstwo.

Problem pojawia się jak ustalić właściwość miejscową sądu, czyli jak ustalić, który sąd w Polsce ma orzekać w twojej sprawie. Jest to trudna sytuacja, ale jeżeli jakieś więzi rodzinne wiążą Cię lub współmałżonka z konkretnym miastem, bo masz jeszcze rodziców w Polsce, lub twój małżonek ma rodziców w Polsce, czy planujesz osiedlić się na nowo w Polsce, to możesz wskazać na konkretny sąd w danym mieście, który winien rozpoznać twoją sprawę. Jeżeli nic już z Polską cię nie wiąże, nie wiesz gdzie złożyć pozew o rozwód to wybierz Sąd, do którego łatwo Ci jest dojechać i złóż pozew w tym sądzie okręgowym oraz zawnioskuj, żeby ten sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie go do twojej sprawy rozwodowej.

Jak rozwieźć się , gdy mąż mieszka za granicą?

Wielu Polaków wyjeżdża za granicę, z nowym krajem wiążąc swoją przyszłość. W Polsce zostaje rodzina, stosunki ulegają na tyle ochłodzeniu, że decydujemy się na rozwód.

Jeżeli oboje małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Polsce, to sprawa jest prosta – wyłącznie właściwym do przeprowadzenia rozwodu będzie Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie wspólnie zamieszkiwali.
Natomiast, jeżeli małżonkowie wspólnie zamieszkiwali za granicą, a potem jedno z nich zdecydowało się na powrót do Polski, to również może być właściwym do przeprowadzenia rozwodu Sąd Okręgowy w Polsce, gdy małżonek występujący o rozwód jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszka w Polsce.

Jest też możliwe przeprowadzenie rozwodu dla małżonka występującego o rozwód, który nie ma obywatelstwa polskiego, ale mieszka w Polsce co najmniej od roku bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu.

Jak wygląda rozwód w Polsce osób mieszkających za granicą?

Pytania o rozwód Polaków mieszkających za granicą dotyczą również przyjazdów z zagranicy na rozprawy do Polski.

Jest to obowiązek, gdy sąd wezwie Cię na rozprawę. Sąd musi przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. Natomiast z ważnych przyczyn sąd może poprzestać na przesłuchaniu jednego z małżonków.
Jeżeli chcesz wziąć rozwód i nie stawisz się do sądu na pierwsza rozprawę, to sąd może zawiesić postępowanie, chyba ze działa za Ciebie profesjonalny pełnomocnik adwokat lub radca prawny. Można też ustalić, że nie przyjeżdżam do kraju, zrzekam się z przeprowadzenia dowodu przesłuchania, a sąd poprzestaje na przesłuchaniu drugiego małżonka.
Skontaktuj się z kancelarią, jeżeli chcesz wziąć rozwód w Polsce, mieszkając za granicą lub gdy jedno z małżonków mieszka za granicą.

Rozwód w Polsce

Działalność naszej Kancelarii polega na świadczeniu profesjonalnych usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych na terenie województwa śląskiego. Do zakresu działalności Kancelarii należy między innymi udzielanie porad prawnych, sporządzanie dokumentów oraz reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi.

Wśród szerokiego rodzaju spraw, którymi się zajmujemy są rozwody, w tym oferujemy pomoc prawną Klientom, którzy chcą wziąć rozwód w Polsce, a na stałe zamieszkują zagranicą.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi usługami w zakresie: zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, pozew o alimenty, odszkodowania, ustalenie praw rodzicielskich, pozew o separację.