Warunkowe umorzenie postępowania – możliwość uniknięcia kary

Warunkowe umorzenie postępowania – możliwość uniknięcia kary

Postępowanie karne składa się z dwóch etapów:

postępowania przygotowawczego prowadzony przez prokuraturę lub policję
postępowania sądowego prowadzonego przez sąd

Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa.
Podejrzanym staje się osoba z chwilą, gdy policja lub prokurator przesłucha ( nie zawsze – może to zrobić też bez przesłuchania w wypadku ukrywanie się osoby) i wyda postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Na etapie postępowania przygotowawczego jest możliwe wystąpienie z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania, co znacznie skróci i uprości postępowanie. Wniosek polega na tym, że Sąd uznaje winę podejrzanego, ale nie orzeka kary.

Z takim wnioskiem do Sądu występuje prokurator, ale udział obrońcy może zaważyć na ustalonej z prokuratorem dolegliwości w postaci świadczenia rzecz pokrzywdzonego lub na cel wskazany przez Sąd.

Świadczenie będące wynikiem warunkowego umorzenia postępowania może polegać na:

  • ustaleniu dozoru,
  • ustaleniu kwoty nawiązki,
  • obowiązku naprawienia szkody w całości lub w części,
  • przeproszenia pokrzywdzonego,
  • powstrzymania od kontaktowania się z pokrzywdzonym,
  • innego stosownego postępowania w okresie próby

Jeżeli podejrzany mieszka poza granicami kraju, a dostaje wezwanie z prokuratury albo z policji celem przedstawienia zarzutów, musi on stawić się w określonym terminie do organu ścigania, a jeśli jest to niemożliwe – powinien ustanowić obrońcę w celu przesunięcia terminu stawienia się, gdyż przeciwnym wypadku będzie miał status osoby poszukiwanej listem gończym lub Europejskim Nakazem Aresztowania.

Policja zamieszcza na stronie internetowej komendy listę osób poszukiwanych, w przypadku jakiejkolwiek kontroli przez organ ścigania może być taka osoba zatrzymana i przekazana do kraju.

Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego?

Może się zdarzyć, że Policja lub prokurator wezwie Cię na przesłuchania w charakterze świadka. Jeżeli tak zrobi, a spodziewasz się zarzutu, poinformuj funkcjonariusza, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ świadek ma obowiązek zeznawać prawdę i nie może jej zataić, a osoba podejrzana takiego obowiązku nie ma.
Nie można od świadka wymagać, żeby sam się oskarżał.

A zatem jak wygląda przesłuchanie?

Policjant lub prokurator odbiera od Ciebie dane osobowe i odczytuje Ci zarzut.

Padają pytania dotyczące zdarzenia, ewentualnie pytania dotyczące innych osób uczestniczących. Jeżeli pytania są dla Ciebie niewygodne; mogą Ci zaszkodzić, pamiętaj, że masz prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Na koniec prokurator lub Policjant pyta, czy przyznajesz się do zarzutu. Teraz zależy to od Ciebie jaką taktykę chcesz przyjąć.

Pamiętaj, że możesz odmówić składania wyjaśnień, lecz ustalenie co jest dla Ciebie korzystniejsze wymaga konsultacji z profesjonalnym adwokatem.