Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej

Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zostało powołane przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych kredytobiorców zawierających ich pełną historię długów wraz z terminami spłat dostarczaną przez banki, SKOK-i oraz inne podmioty finansowe.

Dane te są udostępniane dla innych podmiotów, które weryfikują informację o sytuacji finansowej klientów.

Dostęp do bazy BIK

Osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mające kłopot z policzeniem wszystkich swoich długów mogą wykupić dostęp do bazy BIK i dzięki temu uzyskać historię należności w postaci raportu.
Kolejnym krokiem jest ogłoszenie upadłości i uregulowanie długów.
Jednak nie oznacza to automatycznie „wyczyszczenia historii dłużnika”, czyli usunięcia danych z bazy BIK.

Usunięcie danych z bazy BIK

Regulacje prawne nie dopuszczają możliwości całkowitego usunięcia danych z bazy BIK, z wyjątkiem wpisów zawierających błędy, nieprawdziwe lub przedawnione dane.
Należności zostają odnotowane jako spłacone, jednak pełna informacja o długach nie jest usuwana z raportu, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie poprawia zdolności kredytowej klienta.

Kiedy można wyczyścić historię kredytową?

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ podaje 3 sytuacje, kiedy można wyczyścić historię kredytową:

  • jeżeli kredyt został spłacony w terminie, to wyczyszczenie historii w BIK jest możliwe poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji przez kredytodawcę,
  • minęło 5 lat od daty spłaty kredytu niezapłaconego w terminie do 60 dni – można wyczyścić niekorzystne informacje dotyczące zobowiązań kredytobiorcy,
  • w bazie danych są nieaktualne lub nieprawdziwe informacje dotyczące zobowiązań kredytobiorcy.

Zainteresowany powinien samodzielnie złożyć wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wnioskować o wyczyszczenie z błędnych, nieprawdziwych danych.

Proces czyszczenia historii BIK

Złożenie wniosku o wyczyszczenie historii jest także zasadne, gdy bank lub inny podmiot finansowy poinformował BIK o nieterminowej spłacie przed upływem 60 dni opóźnienia i 30 dni od wysłania upomnienia o zapłacie.
Proces czyszczenia historii kredytowej BIK jest następujący:

  • należy zamówić raport na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej (raport jest dostępny bezpłatnie),
  • przeanalizować poprawność informacji zawartych w raporcie oraz zaległości w spłaconych już zobowiązaniach,
  • wysłać wniosek do banku, instytucji finansowej, która dokonała wpisu o zaległościach do BIK, następnie poczekać na odpowiedź 30 dni (jeśli nie uzyskamy w tym czasie odpowiedzi to można uznać, że wniosek został pozytywnie rozstrzygnięty)
  • ostatni krok to wysyłka listem poleconym pisma do BIK.