Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w dwóch przypadkach:

  • Pierwszy warunek dotyczy sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny, co oznacza, że od co najmniej trzech miesięcy nie ma możliwości regulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli.
  • Drugim warunek jest nieprowadzenie działalności gospodarczej a dłużnikiem jest osoba fizyczna (nie przedsiębiorca).

Jeżeli oba warunki zostaną spełnione, wówczas można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, nie wykazując żadnych składników majątku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Prawidłowo sporządzony wniosek należy złożyć w sądzie właściwym do miejsca zamieszkania dłużnika.
Dłużnik może złożyć wniosek osobiście lub przez przedstawiciela. Przedstawicielem w tym wypadku może być pełnomocnik procesowy lub przedstawiciel ustawowy.

Procedura upadłości konsumenckiej bez majątku

Procedura upadłości konsumenckiej bez majątku jest następująca, składa się z poszczególnych etapów:

  1. posiedzenia, na którym sąd zapoznaje się z wnioskiem i dokumentacją,
  2. procedury z udziałem syndyka,
  3. ewentualnie wykonanie planu dotyczącego spłaty wierzycieli.

Pierwszy etap trwa od 2 do 4 miesięcy. W praktyce od wpłynięcia wniosku do czasu wydania postanowienia przez sąd mija zazwyczaj 3 miesiące.
Drugi etap trwa do 6 miesięcy, ale w sytuacji kiedy dłużnik nie dysponuje żadnym majtkiem, procedura trwa krócej.
Trzeci etap może trwać od 1 do 36 miesięcy.
Cała procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez majątku przebiega sprawniej niż w przypadku osób posiadających nieruchomości i ruchomości, które należy spieniężyć na poczet spłaty zobowiązań.