Podział majątku po śmierci męża

Podział majątku po śmierci męża

Podział majątku po śmierci męża jest sprawą z zakresu prawa spadkowego, może dotyczyć także sytuacji, gdy umiera jeden lub oboje małżonków.
Podstawowa różnica z sytuacją, gdy oboje małżonkowie żyją, jest taka, że w miejsce zmarłego małżonka wchodzą jego spadkobiercy, czyli: żona, dzieci zmarłego, a niekiedy nawet rodzice i rodzeństwo.

Podział majątku dorobkowego po śmierci jednego z małżonków

Podziału majątku dorobkowego po śmierci jednego z małżonków mogą dochodzić jego spadkobiercy w jednym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, również rozszerzając wniosek o dział spadku.