Podział majątku po śmierci męża

Podział majątku po śmierci męża

Podział majątku po śmierci męża jest sprawą z zakresu prawa spadkowego, może dotyczyć także sytuacji, gdy umiera jeden lub oboje małżonków.
Podstawowa różnica z sytuacją, gdy oboje małżonkowie żyją, jest taka, że w miejsce zmarłego małżonka wchodzą jego spadkobiercy, czyli: żona, dzieci zmarłego, a niekiedy nawet rodzice i rodzeństwo.

Podział majątku dorobkowego po śmierci jednego z małżonków

Podziału majątku dorobkowego po śmierci jednego z małżonków mogą dochodzić jego spadkobiercy w jednym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, również rozszerzając wniosek o dział spadku.

Ile dziedziczy żona po śmierci męża?

W sytuacji, w której spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Jeśli małżonkowie mają wspólną własność (nie mają rozdzielczości majątkowej), żona ma pełne prawo do połowy majątku. W takim przypadku dziedziczeniu podlega połowa rodzinnego majątku – ta, która formalnie należała do męża.

Przeanalizujmy to na przykładach. Jeśli mąż i ojciec zmarł i zostawił żonę i jedno dziecko, to żona i dziecko dostają po połowie spadku. Jeśli dzieci jest dwoje, one i wdowa dostają po jednej trzeciej. Jeśli dzieci jest przynajmniej czwórka wdowa ma prawo do ¼ spadku, zaś czwórka dzieci musi podzielić się pozostałymi 3/4.

Czy to oznacza, że po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę? Otóż nie. W przypadku dziedziczenia ustawowego, jeśli małżeństwo nie miało ustanowionej rozdzielności majątkowej, przyjmuje się, że cały majątek zmarłego był majątkiem wspólnym. Po jego śmierci, żona automatycznie otrzymuje połowę mieszkania, a pozostała połowa weszła do masy spadkowej i została rozdysponowana w różnych częściach pomiędzy nią, a dzieci.

Ile jest czasu na podział majątku po śmierci męża?

Ustawa nie nakłada na spadkobierców ostatecznego terminu dokonania podziału spadku. Należy przy tym pamiętać, że ewentualna sprzedaż odziedziczonej nieruchomości może być utrudniona, jeśli wcześniej nie przeprowadzi się działu spadku. Jeśli wszyscy spadkodawcy są zgodni co do zakresu i szczegółów podziału majątku wchodzącego w skład masy spadku, jego dział mogą przeprowadzić na mocy umowy. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego.