Odrębna własność lokali – czym jest i kiedy taka forma zniesienia współwłasności jest możliwa?

czym jest odrębna własność lokali

Odrębna własność lokali – czym jest i kiedy taka forma zniesienia współwłasności jest możliwa?

Ustanowienie odrębnej własności lokali powoduje, że nieruchomość jako całość z częściami wspólnymi jest nadal wspólna, wydzielone są tylko lokale. Przy takiej opcji zniesienia współwłasności pojawiają się znaczne koszty związane z przebudową.

Odrębna własność lokali

Odrębna własność lokali powoduje, że te części wspólne, które nie są podzielone mogą stanowić pole do konfliktu między stronami a ponadto mogą powodować obniżenie wartości i funkcjonalności lokali.

Przy takiej opcji zniesienia współwłasności nieruchomości Sąd bada, czy podział nie narusza art. 211 kc, który stanowi, że zniesienie współwłasności nieruchomości nie może być sprzeczne ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Biegły sądowy musi wypowiedzieć się w opinii sporządzonej na ten cel, czy przede wszystkim istnieją możliwości techniczne przebudowy obecnego budynku, obiektu.

W trakcie procesu można przekonać Sąd, żeby zgodził się na powierzenie własności jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych, jeżeli współwłaściciele są zainteresowani przejęciem związanym ze spłatami pozostałych współwłaścicieli.