Co zrobić, aby nie stracić przy podziale majątku?

co zrobić aby nie stracić przy podziale majątku

Co zrobić, aby nie stracić przy podziale majątku?

Czym jest majątek dorobkowy?

Majątek dorobkowy, zgodnie  z art. 31 § 1 KRiO stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny) do momentu ustania wspólności majątkowej mocą albo umowy majątkowej albo prawomocnego wyroku rozwodowego.

Udziały małżonków w majątku wspólnym

Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Niekiedy wkład w majątek wspólny jednego z małżonków jest większy niż drugiego, stąd kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwa warianty rozwiązań: albo żądanie ustalenia przez sąd nierównych udziałów, albo roszczenie o rozliczenie ewentualnych nakładów lub wydatków, jakie czyniło się z majątku osobistego na majątek wspólny.

Ustalenie nierównych udziałów małżonków

Ciężko jest proceduralnie udowodnić ustalenie nierównych udziałów małżonków, gdyż muszą zostać spełnione określone podstawy z art. 43 § 2 KRiO; czyli ważne powody ustalenia nierównych udziałów, do których zalicza się m.in.: nieetyczne zachowanie się jednego z małżonków, długotrwała separacja, trwonienie majątku, uprawianie hazardu, alkoholizm i inne.

Żądanie rozliczenia nakładów lub wydatków

Znacznie łatwiej jest zgłosić żądanie rozliczenia nakładów lub wydatków takich jak: darowizny poczynione na rzecz jednego z małżonków, rozliczenia wkładu rodziny jednego z małżonków w postaci osobistej pracy w bieżącym funkcjonowaniu stron itp.