CENNIK

Honorarium

Kancelaria Adwokacka ustala honorarium na podstawie negocjacji z klientem przy uwzględnieniu charakteru sprawy, jej stopnia skomplikowania i uwzględnieniu stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, co oznacza, że minimalny koszt porady prawnej wynosi 90 zł netto.

Istotną okolicznością, którą należy brać pod uwagę rozważając celowość zaangażowania adwokata jest fakt, że w razie wygrania sprawy, sąd zasądza zwrot kosztów od strony przeciwnej. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty lub prowadzenia sprawy kredytowo.

Zapewniamy bezpłatną wycenę każdej usługi prawnej.

Pomoc prawna kierowana do Państwa świadczona jest na najwyższym poziomie.