Rozwód – podział majątku po rozwodzie

Rozwód – podział majątku po rozwodzie

Kancelaria Adwokaci Dąbrowscy Gliwice od lat specjalizuje się w prawie cywilnym pomagając swoim Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z podziałem majątku po rozwodzie. Sprawy o podział majątku nie należą do prostych, zwłaszcza kiedy Strony nie wykazują chęci porozumienia. Dlatego najczęściej niezbędna okazuje się pomoc adwokata, który nie tylko doradzi, ale również będzie reprezentował nasze interesy przed sądem.

Podział majątku po rozwodzie – zakres usługi

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w zakresie obsługi spraw sądowych o podział majątku po rozwodzie. Nasza oferta obejmuje:

  • obsługę doradczą w zakresie dostępnych narzędzi prawnych,
  • przygotowanie wniosku o podział majątku,
  • reprezentowanie interesów Klienta przed sądem.

Mimo specyfiki spraw majątkowych prowadzone postępowania staramy się przeprowadzać w przyjaznej atmosferze, która sprzyja porozumieniu Stron i wypracowywaniu wspólnego stanowiska. W ofercie posiadamy również obsługę negocjacji, dzięki którym Strony postępowania mogą osiągnąć porozumienie jeszcze zanim sprawa trafi do sądu. Wówczas podział majątku może zostać przeprowadzony polubownie.

Polubowny podział majątku po rozwodzie

Stronom, które wykazują chęć porozumienia proponujemy podzielenie majątku na drodze polubownej. Po ogłoszeniu separacji lub przeprowadzeniu postępowania rozwodowego byli małżonkowie mogą zgłosić się do notariusza i tam dokonać podziału majątku. Pierwszym krokiem na drodze podziału majątku jest ustanowienie rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego – dotyczy to wyłącznie byłych małżonków, którzy w trakcie trwania małżeństwa obowiązywała wspólnota majątkowa. Dopiero po ustaleniu rozdzielności majątkowej można dokonać umownego podziału majątku. Podział majątku przyjmuje wówczas formę aktu notarialnego.

W przypadku, gdy Strony lub jedna ze Stron postępowania nie wykazuje woli polubownego rozwiązania sprawy o podział majątku po rozwodzie wniosek o takowy podział należy złożyć w sądzie. Warto przy tym pamiętać, iż wyrok w sprawie rozwodowej nie zawsze zawiera postanowienia dotyczące podziału majątku – wszystko zależy od wniosku, jaki był złożony w sądzie. Wniosek może bowiem dotyczyć samego rozwodu lub rozwodu z podziałem majątku, a także rozwodu z ustanowieniem prawnej opieki nad nieletnimi dziećmi.

Gliwice – gdzie szukać pomocy w sprawie podziału majątku?

Kancelaria Adwokaci Dąbrowcy kieruje swoją ofertę w szczególności do mieszkańców Gliwic oraz klientów z miast ościennych. Obsługujemy zarówno sprawy, w których rozdzielność majątkowa została ustanowiona jeszcze przed ogłoszeniem wyroku w sprawie o rozwód, jak i sprawy, w których przed zawarciem małżeństwa podpisana została intercyza.

Sprawy rozwodowe

Obecnie rozwody stały się rzeczą powszechną, jednak decyzja o rozstaniu nie jest prosta, a sam rozwód związany jest z wieloma emocjami, przez które niejednokrotnie trudno jest obiektywnie ocenić sytuację, a tym samym podjąć właściwe działania. Dlatego w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu małżeństwa warto zwrócić się o pomoc do kancelarii, w której doświadczony adwokat rozwodowy lub prawnik pomoże przeanalizować sytuację oraz zajmie się kompleksowym przeprowadzeniem sprawy rozwodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów, którzy poszukują wsparcia i profesjonalnej pomocy w zakresie rozwodów. Oprócz oddziału w Gliwicach naszym Klientom oferujemy wsparcie w zakresie prowadzenia sprawy rozwodowej również na terenie miasta Wrocław.