Reklamacja wadliwego towaru

Reklamacja wadliwego towaru

Sprzedawca odpowiada za ujawnioną wadę fizyczną i prawną towaru w ramach rękojmi.

Kupujący może żądać naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wada jest istotna , kiedy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, celu, lub która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy.

Przepisy kc regulują taką odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego w art. 556(1) .

W tym artykule zajmę się kwestią wady fizycznej istotnej i złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Należy pamiętać, że uprawnienie to nie może być zrealizowane, jeśli sprzedawca wymieni rzecz na nową lub usunie wadę, co nie oznacza, że po usunięciu wady mogą pojawić się wady kolejne towaru.

Terminy na stwierdzenie wad fizycznych zostały wydłużone i obecnie wynoszą one: 2 lata, a gdy chodzi o wady nieruchomości 5 lat od odnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na nową przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, w tym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel 664-002-412.

Adwokat Eliza Dąbrowska