PRAWO PRACY

Oferujemy:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

1. reprezentacji pracownika w postępowaniu o przywrócenie do pracy,
2. odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
3. odszkodowań za wypadki przy pracy,
4. odwołań od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.