Pozew o alimenty – jak napisać?

Pozew o alimenty – jak napisać?

Alimenty są świadczeniem wypłacanym przez jednego z byłych małżonków na rzecz małoletnich dzieci lub też drugiego małżonka, jeśli rozwód wypływa na znaczące pogorszenie statusu materialnego rodziny. To częste źródło sporów pomiędzy byłymi małżonkami. Sprawdź, jak napisać i jak złożyć pozew o alimenty.

Kwestia alimentów jest poruszana głównie w związku z rozwodami. Zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym rodzice powinni wspólnie partycypować w kosztach utrzymania dziecka do osiągnięcia przez nie samodzielności (czyli np. zakończenia nauki lub podjęcia pracy). Jeśli następuje rozpad rodziny, dzieci pozostają pod opieką jednego z byłych małżonków, a drugi nie płaci na nie z własnej woli, można złożyć pozew o alimenty.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty powinien zawierać kilka podstawowych elementów, takich jak:

  • imię i nazwisko powoda (w tym przypadku dziecka), jego adres, a także dane przedstawiciela ustawowego (rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem),
  • dane pozwanego, czyli rodzica, który nie płaci na utrzymanie dziecka,
  • kwotę alimentów, o jaką ubiega się powód,
  • sposób i datę uregulowania należności (np. do 10 każdego miesiąca przelewem na konto),
  • uzasadnienie zawierające argumenty wyjaśniające powód ubiegania się o alimenty – można tu podnieść kwestię uchylania się od obowiązku płacenia alimentów przez pozwanego, a także trudnej sytuacji materialnej rodzica wychowującego dziecko, trudności ze znalezieniem pracy, problemy zdrowotne itd.,
  • informację o załącznikach i dowodach.

Załączniki do pozwu o alimenty

Do pozwu zawsze powinny być dołączone określone załączniki. To przede wszystkim akt urodzenia dziecka, a także dokumenty związane z zawarciem małżeństwa, rozwodem i obowiązkiem płacenia alimentów ustalonym na rzecz dziecka. Pozew o alimenty powinien być również uzupełniony o dokumenty potwierdzające sytuację zawodową rodzica opiekującego się dzieckiem – czyli np. zaświadczenie o bezrobociu lub od pracodawcy wraz z informacją o wysokości zarobków. Jeśli dziecko ma specjalne potrzeby zdrowotne, które generują dodatkowe koszty (np. choroby, alergie), należy również dołączyć zasadne zaświadczenia. Podobnie jest w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto do załączników należy dodać faktury i rachunki potwierdzające koszty utrzymania dziecka oraz mieszkania, w którym mieszka. Warto pamiętać, że wysokość alimentów zawsze ustalana jest indywidualnie, a odpowiednie uzasadnienie pozwu pozwoli wywalczyć świadczenie w oczekiwanej kwocie.

Pozew o alimenty można próbować sporządzić samodzielnie, jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Na Śląsku w tego typu sprawach specjalizuje się m.in. kancelaria Adwokaci Dąbrowscy.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi usługami w zakresie: prawo spadkowe, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, pozew o alimenty, odszkodowania, ustalenie praw rodzicielskich, pozew o separację, zachowek, rozwód.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel 664-002-412.

Adwokat Eliza Dąbrowska