Odrzucenie spadku: Warunki odrzucenia spadku

odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku: Warunki odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy.

Reguluje to Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

  • Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku.
  • Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy.
  • Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku.
  • Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub notariuszem.
  • Skutkiem odrzucenia spadku jest wyłączenie spadkobiercy odrzucającego spadek od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Odrzucenie spadku – termin

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może zostać złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Co do zasady, jeśli nie zostanie ono złożone w tym terminie, przyjmuje się, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Należy jednak podkreślić, że w praktyce nie zawsze okres, po upływie, którego nastąpi przyjęcie spadku lub jego odrzucenie, wyniesie sześć miesięcy. Istotne jest bowiem ustawowe zastrzeżenie, że termin ten biegnie od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o powołaniu do niego.

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymaga zgody sądu. Rodzice zarządzają majątkiem w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci. Zarząd ten można podzielić jednak na dwie kategorie – zwykły i przekraczający zakres zwykłego zarządu. Ten pierwszy polega na załatwianiu bieżących spraw związanych z majątkiem dziecka. Ważniejsze czynności dotyczące majątku małoletniego uznawane są natomiast za przekraczające zwykły zarząd. Do takich spraw należy między innymi odrzucenie spadku przez małoletniego, które siłą rzeczy musi zostać wykonane przez jego rodziców/opiekunów prawnych w imieniu małoletniego. Aby skutecznie tego dokonać, opiekunowie nieletnich muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

Zgoda sądu to za mało – konieczne jest jeszcze oświadczenie

Uzyskanie zgody sądu nie sprawia jednak, że spadek automatycznie zostaje odrzucony. Rodzice lub opiekunowie małoletniego muszą jeszcze złożyć w jego imieniu odpowiednie oświadczenie. Mogą to zrobić przed notariuszem, do którego powinni udać się z prawomocnym postanowieniem sądu lub złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka. Po złożeniu oświadczenia notariusz lub sąd prześle je niezwłocznie wraz z załącznikami do sądu spadku.

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem postępowań spadkowych. Jeśli masz problem ze spadkiem, nie wiesz czy powinieneś spadek przyjąć lub odrzucić, albo jak zrobić to w imieniu dzieci jesteśmy w stanie Ci pomóc. Kancelaria mieści się w Gliwicach. Świadczymy usługi dla mieszkańców tego miasta jak również ościennych miejscowości i nie tylko.