Odrzucenie spadku przez małoletniego

odrzucenie spadku przez małoletniego

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem.

Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego

Co ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla małoletniego, ale tylko gdy przedmiot darowizny nie jest obciążony hipoteką lub innym zobowiązaniem.

Wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego

Aby dokonać w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu należy wystąpić do sądu rodzinnego o zgodę na jej dokonanie. Co istotne zgoda sądu rodzinnego nie zastępuje czynności w postaci odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. Należy zatem wnieść do sądu cywilnego kolejny wniosek o odrzucenie spadku.

Sytuacja komplikuje się, gdy rodzice – przedstawiciele ustawowi nie dokonali tego w odpowiednim czasie a okazuje się, że jest prowadzone postępowanie spadkowe, zwykle z wniosku wierzycieli takich jak: ZUS, Towarzystwa Ubezpieczeniowego, banków  czy innych instytucji, celem ustalenia następców prawnych zmarłego, który posiadał zobowiązania.

Jedynym możliwym sposobem uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania po zmarłym jest złożenie do sądu wniosku o odrzucenie spadku i przywrócenie terminu do przyjęcia takiego oświadczenia przez sąd. Przywrócenie terminu należy uzasadnić, każda sprawa jest indywidualna i wymaga powołania się na określone okoliczności danej sytuacji.