Odrzucenie spadku przez małoletniego

odrzucenie spadku przez małoletniego

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem.

Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego

Co ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla małoletniego, ale tylko gdy przedmiot darowizny nie jest obciążony hipoteką lub innym zobowiązaniem.

Czy nieletni może zrzec się spadku?

Dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie mogą same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Osoby niepełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą ich dokonywać, ale potrzebują do tego zgody przedstawiciela ustawowego, najczęściej rodzica. Oznacza to, że dziecko nie może się samodzielnie zrzec spadku. Czynność tę muszą wykonać opiekunowie prawni.

Czy jeden rodzic może odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Spadek w imieniu dziecka może odrzucić jeden lub oboje z rodziców, ale wcześniej muszą oni otrzymać stosowne zezwolenie sądu rodzinnego. W przypadku, gdy dziecko nie ma rodziców, zezwolenie jest udzielane opiekunowi prawnemu.

Odrzucenie spadku przez jednego rodzica jest możliwe, wówczas gdy drugi rodzic:

  • przebywa poza granicami kraju (np. w celach zarobkowych),
  • odbywa karę pozbawienia wolności,
  • nie żyje.

Jak wygląda sprawa w sądzie o odrzucenie spadku przez małoletniego?

Aby dokonać w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu należy wystąpić do sądu rodzinnego o zgodę na jej dokonanie. Co istotne zgoda sądu rodzinnego nie zastępuje czynności w postaci odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. Należy zatem wnieść do sądu cywilnego kolejny wniosek o odrzucenie spadku.

Sytuacja komplikuje się, gdy rodzice – przedstawiciele ustawowi nie dokonali tego w odpowiednim czasie a okazuje się, że jest prowadzone postępowanie spadkowe, zwykle z wniosku wierzycieli takich jak: ZUS, Towarzystwa Ubezpieczeniowego, banków  czy innych instytucji, celem ustalenia następców prawnych zmarłego, który posiadał zobowiązania.

Jedynym możliwym sposobem uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania po zmarłym jest złożenie do sądu wniosku o odrzucenie spadku i przywrócenie terminu do przyjęcia takiego oświadczenia przez sąd. Przywrócenie terminu należy uzasadnić, każda sprawa jest indywidualna i wymaga powołania się na określone okoliczności danej sytuacji.

Ile trwa odrzucenie spadku przez dziecko?

Termin na odrzucenie spadku jest jasno określony przez obowiązujące prawo. Wynosi 6 miesięcy. W przypadku małoletnich czas na odrzucenie spadku jest taki sam. Termin liczy się od dnia, w którym małoletni, czyli jego rodzice dowiedzieli się o powołaniu małoletniego do spadku. Najczęściej będzie to dzień odrzucenia spadku przez rodzica. Wówczas należy bezzwłocznie złożyć wniosek do sądu rodzinnego o udzielenie zezwolenia na czynność prawną przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka, a więc odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Po otrzymaniu zgody sądu należy niezwłocznie złożyć stosowne oświadczenie.