Obsługa prawna firm i instytucji

f

Obsługa prawna firm i instytucji

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców i instytucji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria świadczy pomoc prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Kancelaria prowadzi sprawy wspólnot mieszkaniowych, oferujemy usługi związane z zakładaniem wspólnot mieszkaniowych i ich rejestracją, a także usługi prawne polegające na polubownym rozwiązywaniu sporów między współwłaścicielami oraz na drodze sądowej poprzez zaskarżanie uchwał wspólnoty do Sądu.

Egzekucja należności

Kancelaria stale współpracuje z rzetelnymi i fachowymi notariuszami i komornikami, co pozwala na zapewnienie klientom profesjonalnej obsługi prawnej na każdym potrzebnym etapie. Przekłada się to na możliwość szybkiego uregulowania czynności prawnych z zakresu prawa spółek, czy też skutecznego wyegzekwowania należności pieniężnych.