Kiedy intercyza jest nieważna?

Kiedy intercyza jest nieważna?

Intercyza to narzędzie, po które coraz częściej sięgają zarówno przyszli jak i obecni współmałżonkowie. Podpisanie intercyzy niesie za sobą wiele korzyści. Umowa stanowi doskonałe zabezpieczenie przez zadłużeniem jednego z majątków, a także nieprzyjemną walką o majątek w przypadku rozwodu.

Planując sporządzenie intercyzy warto się dowiedzieć co trzeba zrobić, aby podpisana przez nas umowa rozdzielności majątkowej była ważna. Kiedy należy podpisać intercyzę? Gdzie to zrobić? Jakie warunki należy spełnić?

Kiedy należy podpisać intercyzę?

W świadomości wielu Polaków pokutuje przekonanie, że żeby intercyza była ważna musi być sporządzona przed zawarciem związku małżeńskiego. Jest to nieprawda. Umowę o rozdzielności majątkowej możemy podpisać zarówno przed jak i po ślubie. Należy przy tym pamiętać, że dokument nie ma mocy wstecznej. Jeśli decydujemy się na podpisanie intercyzy z obawy przed wierzycielami współmałżonka, powinniśmy pamiętać, że dokument będzie nas chronił dopiero z datą podpisania, w związku z czym nie ochroni nas przed długami, które powstały przed sporządzeniem umowy.

Gdzie należy sporządzić i podpisać intercyzę?

Aby umowa o rozdzielności majątkowej miała moc prawną i była ważna, musi zostać sporządzona przez notariusza. Każda inna forma umowy o zniesieniu wspólnoty majątkowej jest – zgodnie z polskim prawem – nieważna.  Do sporządzenia umowy notariusz potrzebuje zgody każdej ze stron. Na dzień zawierania umowy strony muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz żadna z nich nie może być ubezwłasnowolniona.

Dokumenty niezbędne do podpisania intercyzy

W celu podpisania umowy o zniesieniu wspólnoty majątkowej obydwie strony takiej umowy muszą się stawić u notariusza. W przypadku narzeczonych sporządzających intercyzę przed ślubem, notariusz będzie wymagał jedynie dowodów osobistych. W przypadku małżonków, którzy zawarli już wiązek małżeński dodatkowo wymagany będzie skrócony akt małżeństwa.