Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) wymaga przeprowadzenia kilku kroków, które są wymagane przez polskie prawo, w tym kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której funkcjonowanie opiera się o czynnik kapitałowy, a nie osobowy.

Oto kroki, które trzeba podjąć, aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

  1. Wybór formy spółki i nadanie jej nazwy

Pierwszym krokiem jest wybór formy spółki oraz nadanie jej nazwy. Nazwa spółki powinna być unikatowa, co oznacza, że nie może być już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wybór nazwy winien pozwolić odróżnić daną spółkę od istniejących już podmiotów. W ramach tego kroku należy również zdecydować o kapitale zakładowym spółki oraz o podziale udziałów między założycieli.

2. Sporządzenie umowy spółki

Kolejnym krokiem jest sporządzenie umowy spółki. W umowie powinny znaleźć się m.in. informacje o nazwie i siedzibie spółki, kapitale zakładowym, wartości udziałów poszczególnych wspólników, sposobie zarządzania spółką oraz o zakresie działalności spółki.

3. Uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

Po sporządzeniu umowy spółki należy udać się do notariusza i podpisać ją. Następnie umowę oraz inne wymagane dokumenty, takie jak wniosek o wpis do KRS oraz oświadczenia wspólników, trzeba złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki. Po dokonaniu wpisu do KRS spółka nabiera osobowości prawnej.

4. Rejestracja w urzędzie skarbowym

Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz regonu. Numer NIP jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Zarejestrowanie w ZUS

Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w celu uzyskania numeru identyfikacji składkowej (REGON). W ramach tej rejestracji spółka zobowiązana jest również do wykupienia ubezpieczeń dla swoich pracowników.

Podsumowanie

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia kilku kroków, takich jak wybór formy spółki, sporządzenie umowy spółki, uzyskanie wpisu do KRS, rejestracja w urzędzie skarbowym i zarejestrowanie w ZUS. Warto skorzystać z usług doradcy podatkowego lub prawnika, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostały wykonane poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Autor: adwokat Małgorzata Kulasza