Czym jest e-Sąd

Czym jest e-Sąd

E-sąd powstał w 2010 roku, działa już więc 7 lat i z tego powodu można pokusić się o ocenę jego funkcjonowania. Od początku istnienia e-sąd cieszył się dużą popularnością. Tylko w pierwszym roku działalności wpłynęło do niego niemal 700 tysięcy spraw. E-sąd zajmuje się wyłącznie sprawami cywilnymi, działa w trybie elektronicznego postępowania upominawczego wydając nakazy zapłaty. Jego popularność wynika przede wszystkim z niskich kosztów postępowania i prostoty.

Wniosek składa się elektronicznie, nie ma potrzeby wysyłania dokumentów pocztą, czy też stawiania się w sądzie osobiście. Wszelkie błędy są wyłapywane przez system, nie ma więc możliwości złożenia wadliwego wniosku. Jak czas pokazał beneficjentami e-sądu stały się przede wszystkim duże podmioty takie jak fundusze sekuratyzacyjne zajmujące się skupowaniem wierzytelności i ich odzyskiwaniem.

Bardzo szybko okazało się, że można wykorzystać e-sąd do działań niezgodnych z prawem. Podmioty skupujące wierzytelności nabywały również informacje na temat danych osobowych dłużników. Często kupując „stary” dług kupowały nieaktualne dane adresowe i ich nie uaktualniały. E-sąd wysyłał nakazy zapłaty na nieaktualne adresy, co powodowała, że nakazy uprawomocniały się bez wiedzy dłużników o sprawie w sądzie. Dłużnicy dowiadywali się o nakazach zapłaty od komorników, którzy na wniosek wierzycieli wszczynali postępowania egzekucyjne. Co więcej, w dużej ilości przypadków wierzyciele na etapie postępowania egzekucyjnego wskazywali prawidłowe aktualne adresy dłużników.

Czy więc w sytuacji gdy nakaz zapłaty jest prawomocny, a komornik prowadzi już egzekucję nic już nie można zrobić ? Otóż można.

Należny jak najszybciej powiadomić sąd o wysłaniu pozwu na nieprawidłowy adres. Sąd za pomocą bazy danych systemu PESEL taką informację zweryfikuje i jeżeli okaże się prawdziwa ponownie prześle pozwanemu na prawidłowy adres nakaz zapłaty, od którego będzie można wnieść skuteczny sprzeciw. Stanie się tak również wtedy, gdy nakaz zapłaty wydano kilka lat przed dowiedzeniem się przez pozwanego o sprawie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu elektroniczny mnie wymaga uzasadnienia ( dotyczy spraw wniesionych przed 08.09.2016 r.) ani przedstawiania dowodów. Należy jedynie wskazać w nim zarzuty w stosunku do nakazu zapłaty. Biorąc pod uwagę, że do e-sądu wpływają w dużej mierze sprawy dotyczące „starych” wierzytelności podstawowym zarzutem może być zarzut przedawnienia. Obecnie nieuczciwi wierzyciele, którzy celowo w pozwach podają nieaktualne dane dotyczące pozwanych mogą zostać ukarani grzywną, co nieco ukróciło ten proceder.

Reasumując: w przypadku otrzymania nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd warto czynnie się mu przeciwstawić, gdyż szanse wygrania sprawy w większości przypadków są całkiem spore. Warto przy tym skorzystać w takiej sytuacji z pomocy adwokata, gdyż koszy pomocy prawnej w drobnych zwykle sprawach nie są wygórowane i co więcej można je odzyskać.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel 664-002-412.