Blog

  • Wszystkie
  • Dział spadku
  • Podział majątku
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze / Obsługa prawna firm
  • Prawo karne
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spadkowe
  • Rozwody i alimenty
  • Pomoc prawna

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem.Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniegoCo ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla...

Ustanowienie odrębnej własności lokali powoduje, że nieruchomość jako całość z częściami wspólnymi jest nadal wspólna, wydzielone są tylko lokale. Przy takiej opcji zniesienia współwłasności pojawiają się znaczne koszty związane z przebudową.Odrębna własność lokaliOdrębna własność lokali powoduje, że te części wspólne, które nie są podzielone mogą...

Przedmiotem współwłasności łącznej zawsze jest konkretna rzecz i odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do...

Rozwody można podzielić na dwa typy: rozwód bez orzekania o winie – tak zwany rozwód za porozumieniem stron, który oznacza zrzeczenie się praw roszczeniowych do drugiej osoby, rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego małżonka lub z winy obojga małżonków. Orzekając rozwód,...

Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy.Reguluje to Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w...

Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą zawarcia związku z mocy samego prawa. Taki stan rzeczy może być jednak zmieniony poprzez zawarcie stosownej umowy (popularnie określanej mianem intercyzy), która wprowadza między małżonkami inne zasady ustroju majątkowego niż przewidziane ustawą.Zgodnie z przepisami intercyza może być...

Zatrzymanie z reguły ma charakter nagły i niespodziewany, dlatego podejrzany nie ma szansy na przygotowanie się do przesłuchania. Często jest od razu skierowany do dyspozycji prokuratora lub policji, a prowadzone czynności mogą wpłynąć negatywnie na sytuację zatrzymanego. Aresztowanie i pierwsze przesłuchanie mogą przesądzać o dalszych...

W przypadku wystąpienia zdarzenia, którego rezultatem jest uszczerbek na zdrowiu, należy się odszkodowanie, które stanowi rekompensatę za straty. Odszkodowania pełnią funkcję zadośćuczynienia, a o ich wypłatę można ubiegać się od osoby fizycznej, prawnej lub Skarbu Państwa. W zależności od typu wypadku oraz wyrządzonej szkody odszkodowanie...

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces kilkuetapowy, czy skomplikowany, to zależy, kto go przeprowadza.By założyć spółkę szybko i skutecznie warto powierzyć to zadanie profesjonaliście.Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. jest dość korzystne, chociażby dlatego, że minimalna...

Sprzedawca odpowiada za ujawnioną wadę fizyczną i prawną towaru w ramach rękojmi. Kupujący może żądać naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna. Wada jest istotna , kiedy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, celu, lub...

W Polsce jedynie w pierwszym półroczu 2017 r. doszło do ponad 14 tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których zginęło 1130 osób, a rannych zostało ponad 17 tysięcy uczestników tych zdarzeń. Każdy kto zostanie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do żądania naprawienia wynikłej z tego tytułu...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów