Blog

 • Wszystkie
 • Upadłość konsumencka
 • Dział spadku
 • Podział majątku
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze / Obsługa prawna firm
 • Prawo karne
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Rozwody i alimenty
 • Pomoc prawna

Podział majątku po śmierci męża jest sprawą z zakresu prawa spadkowego, może dotyczyć także sytuacji, gdy umiera jeden lub oboje małżonków.Podstawowa różnica z sytuacją, gdy oboje małżonkowie żyją, jest taka, że w miejsce zmarłego małżonka wchodzą jego spadkobiercy, czyli: żona, dzieci zmarłego, a niekiedy nawet...

Kredyt hipoteczny a rozwódW tym artykule zajmę się sytuacją, gdy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zaciągają kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub wspólnego domu i po rozwodzie, ale w trakcie sprawy o podział majątku dorobkowego jedna ze stron sama spłaca kredyt do banku, a druga...

Złożenie testamentu po śmierci testatora Przepisy prawa nie określają terminu w jakim należy złożyć testament w sądzie spadku, natomiast obowiązek taki powstaje z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora i dotyczy wszystkich testamentów, nawet tych nieważnych, czy też odwołanych. Przepis art. 646 kpc, który stanowi, że...

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem.Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniegoCo ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla...

Ustanowienie odrębnej własności lokali powoduje, że nieruchomość jako całość z częściami wspólnymi jest nadal wspólna, wydzielone są tylko lokale. Przy takiej opcji zniesienia współwłasności pojawiają się znaczne koszty związane z przebudową.Odrębna własność lokaliOdrębna własność lokali powoduje, że te części wspólne, które nie są podzielone mogą...

Przedmiotem współwłasności łącznej zawsze jest konkretna rzecz i odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do...

Rozwody można podzielić na dwa typy: rozwód bez orzekania o winie – tak zwany rozwód za porozumieniem stron, który oznacza zrzeczenie się praw roszczeniowych do drugiej osoby, rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego małżonka lub z winy obojga małżonków. Orzekając rozwód,...

Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy.Reguluje to Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w...

Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą zawarcia związku z mocy samego prawa. Taki stan rzeczy może być jednak zmieniony poprzez zawarcie stosownej umowy (popularnie określanej mianem intercyzy), która wprowadza między małżonkami inne zasady ustroju majątkowego niż przewidziane ustawą.Zgodnie z przepisami intercyza może być...

Zatrzymanie z reguły ma charakter nagły i niespodziewany, dlatego podejrzany nie ma szansy na przygotowanie się do przesłuchania. Często jest od razu skierowany do dyspozycji prokuratora lub policji, a prowadzone czynności mogą wpłynąć negatywnie na sytuację zatrzymanego. Aresztowanie i pierwsze przesłuchanie mogą przesądzać o dalszych...

W przypadku wystąpienia zdarzenia, którego rezultatem jest uszczerbek na zdrowiu, należy się odszkodowanie, które stanowi rekompensatę za straty. Odszkodowania pełnią funkcję zadośćuczynienia, a o ich wypłatę można ubiegać się od osoby fizycznej, prawnej lub Skarbu Państwa. W zależności od typu wypadku oraz wyrządzonej szkody odszkodowanie...

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces kilkuetapowy, czy skomplikowany, to zależy, kto go przeprowadza.By założyć spółkę szybko i skutecznie warto powierzyć to zadanie profesjonaliście.Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. jest dość korzystne, chociażby dlatego, że minimalna...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów