Blog

 • Wszystkie
 • Dział spadku
 • Podział majątku
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze / Obsługa prawna firm
 • Prawo karne
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Rozwody i alimenty
 • Pomoc prawna

W naszym życiu mogą się zdarzyć sytuacje, z którymi nie będziemy sobie w stanie poradzić. Najpewniej będą to sytuacje wymagające bardzo dobrej znajomości prawa. Wówczas, kiedy w grę wchodzi postępowanie spadkowe, niesłuszne oskarżenie lub rozwód z ustanowieniem opieki nad dziećmi warto skorzystać z profesjonalnej porady...

Znalezienie dobrego adwokata nie jest szczególnie trudne, może jednak zająć trochę czasu i wymagać zaangażowania. Przed wyborem kancelarii warto, żebyś wiedział jakimi cechami powinien się odznaczać dobry adwokat i na jakie aspekty oferty usług prawnych zwracać uwagę. Podstawową kwestią przy wyborze adwokata powinna być specjalizacja. To...

Wniosek o podział majątku wspólnego Po orzeczeniu separacji strony mogą złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Wniosek taki można zamieścić w pozwie o separację. Taki wniosek może być przez Sąd rozpatrzony, jeżeli nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie. Co istotne, strony muszą być zgodne co do...

Czym jest majątek dorobkowy? Majątek dorobkowy, zgodnie  z art. 31 § 1 KRiO stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny) do momentu ustania wspólności majątkowej mocą albo umowy majątkowej albo prawomocnego wyroku rozwodowego. Udziały małżonków w...

Podział majątku po śmierci męża jest sprawą z zakresu prawa spadkowego, może dotyczyć także sytuacji, gdy umiera jeden lub oboje małżonków.Podstawowa różnica z sytuacją, gdy oboje małżonkowie żyją, jest taka, że w miejsce zmarłego małżonka wchodzą jego spadkobiercy, czyli: żona, dzieci zmarłego, a niekiedy nawet...

Kredyt hipoteczny a rozwód W tym artykule zajmę się sytuacją, gdy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zaciągają kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub wspólnego domu i po rozwodzie, ale w trakcie sprawy o podział majątku dorobkowego jedna ze stron sama spłaca kredyt do banku, a druga...

Złożenie testamentu po śmierci testatora Przepisy prawa nie określają terminu w jakim należy złożyć testament w sądzie spadku, natomiast obowiązek taki powstaje z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora i dotyczy wszystkich testamentów, nawet tych nieważnych, czy też odwołanych. Przepis art. 646 kpc, który stanowi, że...

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem. Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego Co ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla...

Ustanowienie odrębnej własności lokali powoduje, że nieruchomość jako całość z częściami wspólnymi jest nadal wspólna, wydzielone są tylko lokale. Przy takiej opcji zniesienia współwłasności pojawiają się znaczne koszty związane z przebudową.Odrębna własność lokaliOdrębna własność lokali powoduje, że te części wspólne, które nie są podzielone mogą...

Przedmiotem współwłasności łącznej zawsze jest konkretna rzecz i odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do...

Rozwody można podzielić na dwa typy: rozwód bez orzekania o winie – tak zwany rozwód za porozumieniem stron, który oznacza zrzeczenie się praw roszczeniowych do drugiej osoby, rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego małżonka lub z winy obojga małżonków. Orzekając rozwód,...

Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy.Reguluje to Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów