PRAWO KARNE

Oferujemy:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

1. obrony osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym,

2. obrony oskarżonego na etapie sądowym we wszystkich instancjach,

3. reprezentacji skazanego w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego).,

4. reprezentacji pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek od g. 11.00-12.00.
Porada nie obejmuje sporządzania pism procesowych.