O NAS

Adwokat Tomasz Dąbrowski

W 1998 r. ukończyłem wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu adwokackiego w 2003 r. uzyskałem wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Od początku wykonywałem zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej, a także podjąłem współpracę z jedną z ogólnopolskich kancelarii prawnych, której w 2007 r. zostałem wspólnikiem. Zajmowałem się i nadal zajmuję obsługą podmiotów gospodarczych, w tym reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach sądowych. Zajmuję się również prawem własności przemysłowej i reprezentacją klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych. Posługuję się językiem angielskim na poziomie FCE.