O NAS

Adwokat Andrzej Dąbrowski

W 1976 roku uzyskałem wpis na listę adwokatów Izby katowickiej.

Oprócz pracy zawodowej jestem wieloletnim członkiem ORA w Katowicach, gdzie pełniłem funkcje: wicedziekana przez dwie kadencje, członka komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką, a także członkiem komisji do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Jestem wieloletnim wykładowcą z zakresu etyki adwokackiej; pełniłem też obowiązki przewodniczącego Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego, a także byłem kierownikiem szkolenia aplikantów. Byłem powołany do Komisji ds. badania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Obecnie jestem sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Przyznano mi przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.